ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲡᲐᲛᲠᲔᲬᲕᲔᲚᲝ ᲓᲐᲡᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲡᲐᲛᲠᲔᲬᲕᲔᲚᲝ ᲓᲐᲡᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ IV ᲒᲐᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲡᲐᲛᲠᲔᲬᲕᲔᲚᲝ ᲓᲐᲡᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ I ᲒᲐᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲡᲐᲛᲠᲔᲬᲕᲔᲚᲝ ᲓᲐᲡᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ I ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ