ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Მ. ᲐᲑᲓᲣᲨᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Მ. ᲐᲑᲓᲣᲨᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲘᲡᲣᲠᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲛᲐᲘᲡᲣᲠᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲚᲮᲐᲖᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲛᲣᲙᲐᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲜᲐᲕᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲛᲐᲜᲒᲚᲘᲡᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ