ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ I ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲘᲡ III ᲒᲐᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲘᲡ III ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲘᲡ II ᲒᲐᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲯᲐᲕᲘᲡ IV ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ