ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Გ. ᲐᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Გ. ᲐᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Გ. ᲐᲑᲔᲡᲐᲫᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲑᲠᲘᲔᲚ ᲔᲞᲘᲡᲙᲝᲞᲝᲡᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲖᲐᲤᲮᲣᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ