ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ტ. ᲐᲑᲐᲙᲔᲚᲘᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ტ. ᲐᲑᲐᲙᲔᲚᲘᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲢᲐᲑᲐᲮᲛᲔᲚᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲢᲐᲠᲘᲔᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ტ. ᲐᲤᲐᲜᲐᲡᲘᲔᲕᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ტ. ᲐᲤᲐᲜᲐᲡᲘᲔᲕᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲢᲐᲨᲘᲠᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲢᲐᲨᲙᲔᲜᲢᲘᲡ I ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲢᲐᲨᲙᲔᲜᲢᲘᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ