ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11995 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲢᲧᲘᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ტ. ᲨᲔᲕᲩᲔᲜᲙᲝᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ტ. ᲨᲔᲕᲩᲔᲜᲙᲝᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ტ. ᲩᲝᲩᲣᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ტ. ᲩᲝᲩᲣᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ