ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲑᲐᲨᲔᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲑᲐᲨᲔᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲑᲐᲨᲔᲚᲘᲡ ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲙᲝᲤᲘᲐᲜᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲚᲐᲓᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲚᲐᲓᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ა. ᲐᲜᲢᲝᲜᲝᲕᲡᲙᲐᲘᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲜᲝᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲜᲝᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲜᲝᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲡᲗᲣᲛᲜᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲡᲗᲣᲛᲜᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲨᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲐᲑᲐᲨᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ