ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲧᲐᲕᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲧᲐᲕᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲧᲕᲐᲠᲚᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲧᲘᲠᲘᲛᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲧᲘᲠᲘᲛᲘᲡ I ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ