ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲤᲐᲑᲠᲘᲪᲘᲣᲡᲘᲡ ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲤᲐᲜᲐᲕᲐᲖ ᲛᲔᲤᲘᲡ ᲒᲐᲛᲖ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲤᲐᲜᲐᲕᲐᲖ ᲛᲔᲤᲘᲡ ᲒᲐᲛᲖ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲤᲐᲜᲐᲡᲙᲔᲠᲢᲔᲚ-ᲪᲘᲪᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲤᲐᲜᲐᲡᲙᲔᲠᲢᲔᲚ-ᲪᲘᲪᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲤᲐᲠᲐᲕᲜᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲤᲐᲠᲐᲕᲜᲘᲡ I ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲤᲐᲠᲐᲕᲜᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ