ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲘᲐᲚᲑᲣᲖᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲘᲐᲚᲑᲣᲖᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ი. ᲐᲚᲘᲮᲐᲜᲘᲐᲜᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ი. ᲐᲚᲘᲮᲐᲜᲘᲐᲜᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲘᲐᲠᲝᲡᲚᲐᲕᲡᲙᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲘᲑᲠᲐᲰᲘᲛ ᲘᲡᲞᲐᲰᲐᲜᲔᲚᲘᲡ IV ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲘᲑᲠᲐᲰᲘᲛ ᲘᲡᲞᲐᲰᲐᲜᲔᲚᲘᲡ IV ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ი. ᲒᲐᲒᲐᲠᲘᲜᲘᲡ III ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ი. ᲒᲐᲒᲐᲠᲘᲜᲘᲡ III ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ი ᲒᲐᲒᲐᲠᲘᲜᲘᲡ IV ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ი. ᲒᲕᲐᲠᲐᲛᲘᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ