ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲑᲡᲔᲠᲕᲐᲢᲝᲠᲘᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ო. ᲓᲒᲔᲑᲣᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ო. ᲓᲒᲔᲑᲣᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲗᲐᲠ ᲚᲝᲠᲗᲥᲘᲤᲐᲜᲘᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲗᲐᲠ ᲩᲮᲐᲘᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲝᲗᲐᲠ ᲩᲮᲐᲘᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ო. ᲗᲐᲥᲗᲐᲥᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ო. ᲗᲐᲥᲗᲐᲥᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ო. ᲗᲣᲛᲐᲜᲘᲐᲜᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ო. ᲗᲣᲛᲐᲜᲘᲐᲜᲘᲡ IV ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ო. ᲙᲐᲞᲐᲜᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ