ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲠᲗᲐᲭᲐᲚᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲠᲗᲐᲭᲐᲚᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲠᲗᲐᲭᲐᲚᲘᲡ IV ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲠᲗᲐᲭᲐᲚᲘᲡ I ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲠᲗᲐᲭᲐᲚᲘᲡ V ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲝᲠᲞᲘᲠᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲝᲠᲞᲘᲠᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ