ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲘᲡᲢᲝᲠᲘᲐ

30.08.2018
ᲣᲫᲠᲐᲕᲘ ᲥᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲕᲔᲑ ᲒᲕᲔᲠᲓ HOME24.GE-ᲡᲐ ᲓᲐ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲨᲝᲠᲘᲡ ᲒᲐᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘᲡ ᲡᲐᲤᲣᲫᲕᲔᲚᲖᲔ, ᲓᲦᲔᲘᲓᲐᲜ ᲣᲙᲕᲔ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲔᲚᲘᲐ WWW.HOME24.GE-ᲖᲔ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲣᲫᲠᲐᲕᲘ ᲥᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲫᲘᲔᲑᲐ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲠᲣᲙᲐᲖᲔ ᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲑᲘᲡ, ᲥᲣᲩᲔᲑᲘᲡ, ᲣᲫᲠᲐᲕᲘ ᲥᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲢᲘᲞᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲠᲘᲒᲔᲑᲘᲡ ᲢᲘᲞᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ!
24.08.2018
ᲓᲦᲔᲘᲓᲐᲜ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐᲨᲘᲐ ᲓᲝᲛᲔᲜᲘ WWW.PINPOINT.GE.
ᲒᲐᲙᲔᲗᲓᲐ ᲒᲐᲓᲐᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲔᲑᲐ WWW.PINPOINT.GE-ᲓᲐᲜ WWW.MAP24.GE-ᲖᲔ
03.08.2018
ᲓᲐᲔᲛᲐᲢᲐ ᲠᲣᲙᲘᲡ ᲛᲗᲔᲚᲡ ᲔᲙᲠᲐᲜᲖᲔ ᲒᲐᲮᲡᲜᲘᲡ ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲣᲠᲘ ᲦᲘᲚᲐᲙᲘ
02.08.2018
ᲓᲐᲔᲛᲐᲢᲐ Ე.Წ. MOUSE SCROLL ZOOMING ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲘᲡ ᲩᲐᲠᲗᲕᲐ-ᲒᲐᲛᲝᲠᲗᲕᲘᲡ ᲦᲘᲚᲐᲙᲘ ᲠᲣᲙᲐᲖᲔ
26.07.2018
ᲓᲐᲘᲮᲕᲔᲬᲐ ᲫᲔᲑᲜᲘᲡ ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲐ. ᲓᲦᲔᲘᲓᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲔᲚᲘᲐ ᲥᲣᲩᲔᲑᲘᲡ, ᲥᲣᲩᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲓᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲫᲔᲑᲜᲐ ᲡᲐᲫᲘᲔᲑᲝ ᲢᲔᲥᲡᲢᲘᲡ ᲩᲐᲬᲔᲠᲘᲗ ᲓᲐ ᲞᲘᲠᲓᲐᲞᲘᲠ ᲫᲔᲑᲜᲘᲡ ᲦᲘᲚᲐᲙᲖᲔ ᲓᲐᲬᲙᲐᲞᲣᲜᲔᲑᲘᲗ.
ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ: ᲡᲐᲫᲘᲔᲑᲝ ᲢᲔᲥᲡᲢᲘ ᲖᲣᲡᲢᲐᲓ ᲣᲜᲓᲐ ᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲝᲓᲔᲡ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲑᲐᲖᲐᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚ ᲓᲐᲡᲐᲮᲔᲚᲔᲑᲐᲡ!
24.07.2018
ᲓᲐᲔᲛᲐᲢᲐ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲘᲡᲢᲝᲠᲘᲘᲡ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘ

ᲒᲐᲡᲬᲝᲠᲓᲐ 'HTTPS'-ᲖᲔ ᲒᲐᲓᲐᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲪᲓᲝᲛᲐ
23.07.2018
ᲓᲐᲔᲛᲐᲢᲐ BING-ᲘᲡ ᲡᲐᲢᲔᲚᲘᲢᲣᲠᲘ ᲠᲣᲙᲐ
14.07.2018
ᲒᲐᲔᲨᲕᲐ ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ
06.07.2018
ᲒᲐᲡᲬᲝᲠᲓᲐ ᲒᲕᲔᲠᲓᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲜᲝᲛᲠᲕᲘᲡ ᲨᲔᲪᲓᲝᲛᲐ ᲙᲐᲢᲐᲚᲝᲒᲨᲘ
17.06.2017
ᲒᲐᲡᲬᲝᲠᲓᲐ ᲛᲪᲘᲠᲔ ᲨᲔᲪᲓᲝᲛᲔᲑᲘ
05.03.2017
ᲒᲐᲔᲨᲕᲐ ᲕᲔᲑ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘ