ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

ᲓᲐᲠᲐᲮᲕᲔᲚᲘᲫᲔ ᲚᲘᲚᲘᲐᲜᲐ

პატენტები და სასაქონლო ნიშნები