ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲡᲔᲠᲒᲘ ᲓᲐᲜᲔᲚᲘᲐᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ს. ᲔᲣᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ს. ᲔᲣᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘᲡ ᲮᲔᲘᲕᲐᲜᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ს. ᲕᲘᲠᲡᲐᲚᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ Ს. ᲕᲘᲠᲡᲐᲚᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ს. ᲖᲐᲚᲓᲐᲡᲢᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ