ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲖᲘᲤᲘᲡ ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲘᲫᲘᲜᲐ ᲙᲕᲔᲠᲜᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲑᲘᲫᲘᲜᲐ ᲙᲕᲔᲠᲜᲐᲫᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲘᲭᲕᲘᲜᲗᲘᲡ III ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲘᲭᲕᲘᲜᲗᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲘᲭᲕᲘᲜᲗᲘᲡ IV ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲘᲭᲕᲘᲜᲗᲘᲡ I ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲘᲭᲕᲘᲜᲗᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ