ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ბ. ᲐᲮᲝᲡᲞᲘᲠᲔᲚᲘᲡ ᲒᲐᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ბ. ᲐᲮᲝᲡᲞᲘᲠᲔᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ Ბ. ᲑᲣᲠᲙᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲔᲗᲐᲜᲘᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲑᲔᲗᲐᲜᲘᲘᲡ Ქ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲔᲗᲚᲔᲛᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲑᲔᲗᲚᲔᲛᲘᲡ ᲐᲦᲛ.-ᲖᲔ