ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11995 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲘᲢᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐ

ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲪᲘᲮᲘᲡᲫᲘᲠᲘᲡ III ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲪᲘᲮᲘᲡᲫᲘᲠᲘᲡ II ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲪᲘᲮᲘᲡᲫᲘᲠᲘᲡ II ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲪᲘᲮᲘᲡᲫᲘᲠᲘᲡ I ᲨᲔᲡ.-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲪᲘᲮᲘᲡᲫᲘᲠᲘᲡ I ᲩᲘᲮᲘ-ᲖᲔ
ᲜᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲪᲘᲮᲘᲡᲫᲘᲠᲘᲡ ᲒᲐᲡ.-ᲖᲔ