ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11982 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია

ცენტრის მიზანია, წარმოაჩინოს მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი, უნიკალური ქართული ხელოვნება და მომავალი თაობა მსოფლიო კულტურის ღირებულებებს აზიაროს.

ცენტრის საქმიანობის ძირითადი:
მიმართულებებია: ლიტერატურის, სახვითი ხელოვნების, არქიტექტურის, კინოს, თეატრალურ და სამუსიკო, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის, საგამომცემლო და საინფორმაციო საქმის ხელშეწყობა, სხვადასხვა პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება.
ცენტრი თავის მიზნებს ახორციელებს სერიული გამოცემების, გამოფენათა კატალოგების, ვიდეო და ფოტო მასალის შექმნით; სამეცნიერო კონფერენციების, გამოფენების, სიმპოზიუმების, სემინარების და სხვადასხვა დისკუსიების ჩატარების საშუალებით; ქმნის ქართული კულტურის ამსახველ სხვადასხვა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზებს; აკავშირებს ერთმანეთთან კულტურის მოღვაწეებს და ხელოვანებს.
ცენტრი ხელს უწყობს კულტურათა დიალოგის წარმართვას და კავკასიის რეგიონში კულტურული თანამშრომლობის გაღრმავებას.
იგი თანამშრომლობს საქართველოს და უცხოეთის როგორც სახელმწიფო, ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, კავშირებთან და კერძო პირებთან.