ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11995 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲢᲝᲛᲘᲙᲘ ᲐᲘᲙᲘᲓᲝᲡ ᲤᲔᲓᲔᲠᲐᲪᲘᲐ

სპორტი-ფედერაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია