ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

ᲥᲐᲠᲗᲣ ᲑᲐᲜᲙᲘᲡ ᲑᲐᲜᲙᲝᲛᲐᲢᲘ

ბანკომატი