ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11993 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ივამა შინ შინ აიკი შურენ კაის ფედერაცია

სპორტი-ფედერაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

დამატებითი ინფორმაცია

სიტყვა "აიკიდო" შემდეგნაირად ითარგმნება: აი – სიყვარული, ჰარმონია, კი – ენერგია, დო – გზა. თვითონ აიკიდოს ახსნა საკმაოდ რთულია, ის მეტია, ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება და არ არის სპორტი. იგი ერთგვარად სულიერების განვითარებას ემსახურება, მაგრამ არ არის რელიგია.