ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11983 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია

შ.პ.ს "ინტერსექიურითი-ჯორჯია" დაფუძნებულია 1997 წელს. თავის საქმიანობას ახორციელებ საქართვლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია N003 საფუძველზე. ჩვენი კომპანიის საქმიანობის სფერო: უძრავი ქონების დაცვა ტექნიკური საშუალებით და ცოცხალი ძალით.
კომპანია "ინტერსექიურითი-ჯორჯია" მუშაობს ისრაელის კომპანია "PIMA","VISONIC" წარმოებული მოწყობილობა დანადგარებით. ცენტრალური სამეთვალყურეო სადგური "მოკედი" წარმოებულია "PIMA"-ს მიერ. დღეისათვის,ის თავისი ფუნქციონალური მაჩვენებლებით ყველაზე თანამედროვე სადგურია ქართულ ბაზარზე.ამ სისტემის ძირითადი უპირატესობა გამოიხატება ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარეში (რადიო ხაზით-0.6 წამში).ცენტრს აქვს საშუალება გადასცეს ინფორმაცია როგორც რადიო ისე სატელეფონო ხაზით.

ცენტრალური სამეთვალყურეო სადგური "მოკედი" ფუნქციონირებს სადღეღამისო რეჟიმში.სადგურის ოპერატორები ფლობენ უცხოურ ენებს.მათ მუდმივი კავშირი აქვთ ჩვენ აბონენტებთან (დაცვის ქვეშ მყოფ ობიექტებთან) კომპანიის მობილურ (დაკავების) ჯგუფებთან და საპატრულო პოლიციასთან.

მობილური ჯგუფები დაკომპლექტებულია დაცვის კვალიფიციური თანამშრომლებით,რომლებიც აღჭურვილი არიან სათანადო ამუნიციით.ისინი ოპერატიულად ახდენენ რეაგირებას დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტიდან შემოსულ განგაშზე.აუცილებლობის შემთხვევაში უკავშირდებიან საპატრულო პოლიციას.

ჩვენ კომპანიას შეუძლია უზრუნვეყოს ობიექტის 24საათიანი დაცვა ცოცხალი ძალით.პირადი შემადგენლობა დაკომპლექტებულია გამოცდილი კადრებით,რომელთაც გამოვლილი აქვთ სამხედრო სამსახური და სათანადო მომზადება.

ჩვენ კომპანიას გააჩნია აგრეთვე მაღალი კვალიფიკაციის ტექნიკური პერსონალი.ტექნიკური ჯგუფი ადგენს კონკრეტულ ობიექტზე სიგნალიზაციის მოწყობილობების დამონტაჟებას გეგმას და კალკულაციას.ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ხდება მოწყობილობის კვალიფიციური მონტაჟი და ობიექტის (აბონენტის) ჩართვა ცნტრალურ სამეთვალყურეო სადგურ"მოკედ"-ში. 

ჩვენი ფირმის აბონენტები დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტები არიან:კომპანია"SEACOR", უცხოელთა დიპლომატიურ მისიები და წარმომადგენლობები, უცხოური ორგანიზაციები და კომპანიების წარმომადგენლობები საქართველოში, მსოფლიო ბანკი, UNHCR, UNDP, UNICEF. ისრაელის წარმომადგენლობები: სოხნუტი, ჯოინთი, ბრიტანეთის საბჭო, სავალუტო ფონდი, სადაზღვეო კომპანიები:ჯი-პი-აი ჰოლდინგი,ალფა, აფთიაქების ქსელი ავერსი, ავერსი კლინიკა, მაღაზიათა ქსელი:ვულე-ვუ,ისი-პარი,რონიკო,კენარი.სტუდია ინტერნიუსი,სტრატეგიული კვლევის ცენტრი,შვედეთის საკონსულო,შ.პ.ს "აქვა-გეო",შ.პ.ს "მარანი",ევროპის სახლი,მაღაზიები"ზარა" და "მასიმო დუტი",ასევე თბილისი ცენტრალში "ოქროს ბირჟა" და სხვა ობიექტები.

შ.პ.ს "ინტერსექიურითი-ჯორჯია"-ს დაცვის ქვეშ ამჟამად იმყოფება 500 ობიექტი,ცოცხალი დაცვის ქვეშ 60 ობიექტი.ფირმაში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი.