ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11996 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ვადო–კაი კარატე–დოს ფედერაცია

სპორტი-ფედერაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია