ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11993 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

კავკასიის სოციალური მარკეტინგის ასოციაცია

ასოციაცია

დამატებითი ინფორმაცია

CSMA მოდელი ასახავს კომერციული მარკეტინგისათვის დამახასიათებელი ინსტრუმენტებისა და ადამიანთა ქცევის შემსწავლელი თეორიების ერთობლიობას, რათა მოსახლეობის ცხოვრების წესის შეცვლის შედეგად გაიზარდოს მოთხოვნა ჯანდაცვის პროდუქტებსა და მომსახურებაზე.