ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11982 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

არკომ

თანამედროვე სატელეფონო სისტემები

დამატებითი ინფორმაცია

შპს „არკომ“ შეიქმნა 2013 წელს და აერთიანებს სხვადასხვა დარგის მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალებს, რომელთა მიზანია სანდო და ხარისხიანი სატელეფონო კავშირის უზრუნველყოფა თითოეული მომხმარებლისთვის. ჩვენი კომპანია ახორციელებს თანამედროვე სატელეფონო VOIP სისტემების დაგეგმვასა და იმპლემენტირებას თქვენი ბიზნეს მოთხოვნებიდან გამომდინარე.