ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11982 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ალექსანდრე მამისაშვილი

ნოტარიუსი

დამატებითი ინფორმაცია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1997 წლის 9 ივლისის №32 §17 ბრძანების საფუძველზე (ნოტარიუსად მუშაობს 1993 წლიდან)