ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11982 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

დაცვის სამსახური მაგისტრი

დაცვა და უსაფრთხოება

დამატებითი ინფორმაცია

ლიცენზირებული დაცვის სამსახური მაგისტრი:

დაცვის სამსახური "მაგისტრი" პიროვნების და ბიზნესის უსაფრთხოების სფეროში 2003 წლიდან ფუნქციონირებს. 2009 წლის 1 მარტს „მაგისტრმა“ მიიღო ლიცენზია N000019. სამსახურს გააჩნია სათანადო ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსი სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებული ობიექტების და პიროვნების დაცვისთვის. ძირითადი ხელმძღვანელი რგოლი წარმოდგენილია საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების, შსს ოფიცრებისგან, რომელთაც გააჩნიათ პრაქტიკული და თეორიული გამოცდილება. „მაგისტრის“ კონცეფცია გათვლილია ხანგრძლივ თანამშრომლობაზე, სწორედ ამიტომ ჩვენთან გულწრფელად ინტერესდებიან თქვენი ბიზნესის წარმატებით!

მაგისტრში თქვენს უსაფრთხოებას და ქონებას იცავენ:

 • სახელმწიფო და კერძო საკუთრების დაცვის გამოცდილების მქონე ჯგუფები
 • კავშირის თანამედროვე საშუალებებით და ავტომანქანებით აღჭურვილი ჯგუფები.
 • კვალიფიციური და სპეციალური საშუალებებით აღჭურვილი ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები.
 • თითეული ობიექტის მიმართ შემუშავებულია ინდივიდუალური მიდგომა, დაცვის კონკრეტული გეგმა კი შეთანხმებულია ობიექტის ხელმძღვანელთან
 • თანამშრომელთა შერჩევა და მომზადება ხდება ობიექტის თავისებურებების გათვალისწინებით
 • დაცვის სამსახურსა და ობიექტის ხელმძღვანლებს შორის მიმდინარეობს მუდმივი კონტაქტი და მომსახურების ხარისხის კონტროლი
 • მაგისტრში ფუნქციონირებს 24 საათიანი მონიტორინის (სადისპეჩერო) სამსახური


 • მაგისტრის სერვისები

 • ცოცხალი ძალით დაცვა
 • სიგნალიზაცია
 • საგანგაშო ღილაკი
 • ვიდეოკონტროლი
 • დაშვების სისტემები
 • GPS თანამგზავრული მონიტორინგი
 • დაცვითი სისტემების ტექნიკური მომსახურება
 • დაცვის და სახანძრო სიგნალიზაციის ტექნიკური მომსახურება
 • კომპლექსური უსაფრთხოების სერვისები