ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 12000 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

გარემოს დაცვის სამინისტროს ლიცენზიებისა და ნებართვების სამსახური

სამინისტრო