ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11995 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მაია ბრეგვაძე

ნოტარიუსი

დამატებითი ინფორმაცია

ნოტარიუსად დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 1999 წლის 24 მაისის№39 §20 ბრძანების საფუძველზე (ნოტარიუსად მუშაობს 1986 წლიდან)