ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11996 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს კარატეს ფედერაცია

სპორტი-ფედერაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია