ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11995 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

ᲐᲤᲮᲐᲖᲔᲗᲨᲘ ᲒᲔᲜᲝᲪᲘᲓᲘᲡ ᲛᲡᲮᲕᲔᲠᲞᲚᲘᲗᲐ ᲓᲐ ᲠᲔᲐᲑᲘᲚᲘᲢᲐᲪᲘᲘᲡ ᲤᲝᲜᲓᲘ

ფონდი