ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11994 ორგანიზაცია

ᲡᲐᲙᲝᲜᲢᲐᲥᲢᲝ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

ᲐᲕᲔᲠᲡᲘᲡ ᲙᲚᲘᲜᲘᲙᲐ (ᲪᲔᲜᲢᲠᲐᲚᲣᲠᲘ ᲤᲘᲚᲘᲐᲚᲘ)

კლინიკა და პროფილაქტიკურ დიაგნოსტიკური ცენტრი

ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

ავერსის კლინიკა მსოფლიო დონის ამბულატორიულ-სტაციონარული ტიპის მრავალპროფილიანი სამედიცინო-პროფილაქტიკური დაწესებულებაა. კლინიკაში მოქმედებს ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (სამედიცინო მომსახურების, კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევების, სტერილიზაციის და სხვა).