ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11982 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ავერსის კლინიკა (ცენტრალური ფილიალი)

კლინიკა და პროფილაქტიკურ დიაგნოსტიკური ცენტრი

დამატებითი ინფორმაცია

ავერსის კლინიკა მსოფლიო დონის ამბულატორიულ-სტაციონარული ტიპის მრავალპროფილიანი სამედიცინო-პროფილაქტიკური დაწესებულებაა. კლინიკაში მოქმედებს ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (სამედიცინო მომსახურების, კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევების, სტერილიზაციის და სხვა).