ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 12000 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

გარემოს დაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური

სამინისტრო