ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11995 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

გარემოს დაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური

სამინისტრო