ჩვენთან რეგისტრირებულია უკვე 11997 ორგანიზაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

გარემოს დაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური

სამინისტრო